FAQ

Spørsmål og svar om Båtførerkurs

Hvem trenger Båtførerbeviset?

Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre en båt som er over 8 meter eller som har mer enn 25 hk, trenger du Båtførerbevis.

Hvilke fartøy kan jeg føre uten Båtførerbevis?

Om du er født før 1980 kan du føre alle fritidsfartøy under 15 meter. Men fra 01. juni 2023 blir det krav om et eget høyhastighetssertifikat dersom fartøyet kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer (også for de som er født før 01.01.1980).

Om du er født 01.01.1980 eller senere, og er minimum 16 år, kan du føre fritidsfartøy på inntil 8 meter og med inntil 25 hk uten Båtførerbeviset.

Hvilke fartøy kan jeg føre om jeg har Båtførerbeviset?

Om du har Båtførerbeviset kan du føre alle fritidsfartøy under 15 meter. Fra 01. juni 2023 blir det krav om eget høyhastighetsbevis dersom fartøyet kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer.

Hvor gammel må jeg være for å ta Båtførerprøven?

Alle som er fylt 14 år kan avlegge Båtførerprøven, men en vil ikke få utstedt Båtførerbeviset før en har fylt 16 år.

Hva kan barn under 16 år føre lovlig?

Barn under 16 år kan lovlig føre fartøy på inntil 8 meter med inntil 10 hk. Den gamle regelen som satte en hastighetsbegrensning på 10 knop ble fjernet 01.07.2021, og gjelder altså ikke mer.

Spørsmål og svar om Høyhastighetskurs

Hvem må ha Høyhastighetsbeviset?

Fra 01.06.2023 må alle som skal føre fritidsbåt som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer ha Høyhastighetsbeviset. Dette er uavhengig av om du for eksempel har Båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat (eller andre høyere sertifikatklasser) fra før.

Kravet gjelder uavhengig av hvilken hastighet du faktisk går. Så lenge fartøyet kan oppnå en hastighet på minimum 50 knop inntrer kravet til Høyhastighetsbevis i det du setter fartøyet i drift for egen maskin.

Hvilke rettigheter gir Høyhastighetsbeviset?

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi Høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt. Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være Båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat. Er du født før 1980 er du unntatt kravet om Båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis. Vi vil likevel anbefale at en har minimum kompetanse tilsvarende kravene til Båtførerbevis før man gjennomfører Høyhastighetskurset.

Hvem kan få Høyhastighetsbeviset?

Alle som er fylt 18 år og tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratet sine krav kan søke om å få Høyhastighetsbeviset. Som forutsetning for å få beviset ligger gjennomført og bestått Høyhastighetskurs, både teoretisk og praktisk del. Men det er viktig å være klar over at gjennomført og bestått Høyhastighetskurs ikke automatisk gir rett til å få utstedt Høyhastighetsbeviset.

Det er Sjøfartsdirektoratet som utsteder Høyhastighetsbeviset, og vi som kursleverandør har ingen myndighet til å utstede annet enn kursbevis som legges til grunn ved søknaden til Sjøfartsdirektoratet.

Hvor gammel må jeg være for å ta Høyhastighetskurset?

Alle som er fylt 17 år og har førerrett for fritidsfartøy kan ta Høyhastighetskurset. Med førerrett for fritidsfartøy menes f.eks. at en innehar Båtførerbeviset (se «Spørsmål og svar om Båtførerbevis» for utfyllende informasjon).

For å få Høyhastighetsbeviset utstedt må en være fylt 18 år.

Hvilke fartøy omfattes av regelverket (høyhastighet)?

Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om Høyhastighetsbevis.

For båter vil det si at det vil være krav om Høyhastighetsbevis selv om båten i en gitt konfigurasjon (f.eks. påsatt en mindre propell) ikke klarer å oppnå 50 knop, så lenge den har potensiale for å oppnå 50 knop med en annen konfigurasjon.

Noen vannskutere leveres med diverse nøkler som setter en fartssperre på skuteren. Det vil si at en vannskuter som i utgangspunktet kan gå 50 knop eller mer, kan med bruk av en slik nøkkel få en fartssperre som er under 50 knop. Bruk av slike nøkler vil ikke frita fører fra kravet om Høyhastighetsbevis hvis fartspotensialet til vannskuteren, uten bruk av slike nøkler, er 50 knop eller mer.

Andre spørsmål og svar

Jeg finner ingen kurs som passer for meg, hvordan løser vi det?

Vi skal strekke oss langt for å finne en løsning for de som ønsker å ta kurs hos oss. Ta kontakt med oss via kontaktskjema eller send oss en e-post på post@sjokompetanse.com så finner vi en løsning i fellesskap.

Jeg finner ingen kurs i nærheten, kan dere sette opp kurs i mitt område?

Svaret er i utgangspunktet ja! Men det forutsetter selvsagt at det er kostnadsmessig forsvarlig og praktisk gjennomførbart. Ta kontakt med oss via kontaktskjema eller send oss en e-post på post@sjokompetanse.com så ser vi hva som er mulig å få til.

Har dere egne pakker til grupper?

Om dere er en gruppe som ønsker å kurs i lag så kan vi sette opp kurs for dere. Betingelser vil avhenge av lokasjon og størrelse på gruppen. Ta kontakt med oss via kontaktskjema eller send oss en e-post på post@sjokompetanse.com så finner vi en løsning i fellesskap.

Har dere eget opplegg for firma?

Ta kontakt med oss via kontaktskjema eller send oss en e-post på post@sjokompetanse.com så finner vi en løsning.

Skroll til toppen