Kurs

I menyen under til venstre finner du en liste av hvilke kurs vi kan tilby og litt informasjon om de ulike kursene. Oversikt over når de ulike kursene er satt opp finner du enten i kursoversikten eller i hvert av de ulike kapitlene under.

Typer kurs

Vi har delt våre kurs i to kategorier;

1. Sertifiserte kurs
Dette er kurs som enten krever en godkjenning fra myndighetene (f.eks. Sjøfartsdirektoratet) for å arrangere, eller som følger en opplæringsplan som er godkjent av myndighetene, og som har som mål om å hjelpe kursdeltaker på veien til et kompetansebevis eller sertifikat.

2. Kompetansehevende kurs
Dette er kurs som vi har satt sammen på bakgrunn av egen kompetanse og erfaring, eller etter mal fra våre samarbeidspartnere, der målet er å heve kompetansen blant fritidsbåtbrukere uten at dette fører til et kompetansebevis eller sertifikat.

Vi er i gang med Båtførerkurs og Høyhastighetskurs. Flere kurs kommer etter hvert som vi får på plass formaliteter og materiell til å gjennomføre disse. Følg med på våre nettsider, og følg oss i sosiale medier, så vil du få informasjon etter hvert som disse blir lansert.

Sertifiserte kurs

Trykk i menyen under så får du mer informasjon om de ulike kursene.

Båtførerkurs

Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre en båt som er over 8 meter eller som har mer enn 25 hk, trenger du båtførerbevis.

Båtførerkurset følger pensum definert av Sjøfartsdirektoratet. Pensum er relativt omfattende, og vi i Sjøkompetanse AS er av den oppfatning at det er svært vanskelig å få nok læringsutbytte gjennom et intensivkurs på èn dag. Ja, det er mulig å preppe målrettet mot å komme gjennom eksamen (Båtførerprøven), men kunnskapen du sitter igjen med etter gjennomført kurs vil neppe samsvare med Sjøfartsdirektoratets intensjon.

Våre Båtførerkurs blir satt opp med 22 undervisningstimer fordelt på 2 dager (lørdag og søndag). Vårt mål er at alle som har gjennomført kurset skal være godt rustet i forhold til forutsetningene som ligger til grunn i pensum fra Sjøfartsdirektoratet, og på den måten bidra til at sjøen blir et tryggere sted å ferdes for alle.

Etter endt kurs vil det være mulighet for å avlegge eksamen (Båtførerprøven).

Og skulle du være født før 01.01.1980 (og ikke har andre maritime sertifikater) våger vi oss på påstanden om at du til all sannsynlighet har en hel del å lære av å ta Båtførerkurs hos oss i Sjøkompetanse!

Pris for Båtførerkurset er 2.390,- kroner.
Eksamensavgift til Norsk Test AS tilkommer (pr. 15.03.2023 er denne avgiften på 837,- kroner).

Oversikt over tilgjengelige kurs finner du i ved å trykke på knappen under.

ICC (Internasjonalt båtførersertifikat)

Skal du føre fritidsbåter i utlandet er det sannsynlig at du må ha internasjonalt båtførersertifikat. Til forskjell fra det særnorske Båtførerbeviset har ICC en praktisk del med prøve, og det norske beviset vil i mange tilfeller ikke bli akseptert til bruk i utlandet.

For å kunne tilby ICC- kurs må en være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi jobber med saken, og satser på å kunne tilby ICC- kurs i løpet av ettersommeren 2023.

D5L (Fritidsskippersertifikat)

For å kunne føre fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat.

For å kunne tilby D5L- kurs må en være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi jobber med saken, og satser på å kunne tilby D5L- kurs i løpet av ettersommeren 2023.

Høyhastighetskurs

Fra 01.06.2023 må alle som skal føre en fritidsbåt som har et fartspotensiale på 50 knop eller mer ha Høyhastighetsbeviset. Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat (evt. andre høyere sertifikatklasser) fra før. Kravet gjelder uavhengig av hvilken hastighet du faktisk går. Så lenge fartøyet kan oppnå en hastighet på minimum 50 knop inntrer kravet til Høyhastighetsbevis i det du setter fartøyet i drift for egen maskin.

Alle som skal tilby Høyhastighetskurs må ha en egen godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, og det settes strenge krav til KS- og sikkerhetsstyringssystem hos tilbydere. Selve kurset utføres også i henhold til retningslinjer gitt av Sjøfartsdirektoratet. Sjøkompetanse AS er godkjent tilbyder av både den teoretiske delen og begge de praktiske delene av Høyhastighetskurset.

Det er viktig å være klar over at dette ikke er et kjørekurs i ordets forstand, men et kurs som skal gi deg kunnskap og forståelse for faremomenter tilknyttet det å operere et fartøy i høy hastighet. Sjøfartsdirektoratet stiller også strenge krav til fartøy og utstyr, og vi som kurstilbyder har fartøy som tilfredsstiller alle disse kravene.

Dette kurset består av en teoretisk del og en praktisk del, begge delene må være gjennomført og bestått før du kan søke om Høyhastighetsbeviset. I tillegg må den teoretiske delen være gjennomført og bestått før du kan delta på den praktiske delen.

Teoretisk del
Den teoretiske delen av Høyhastighetskurset er lik for båt og vannskuter, følgelig er du dekket for begge de praktiske delene straks den teoretiske delen av kurset er gjennomført og prøven er bestått. Kurset kan gjennomføres som e-læring eller som klasseromsundervisning. De fleste velger e-læring da den er tilgjengelig umiddelbart og vesentlig rimeligere å ta enn hva som er tilfelle for klasseromsundervisning.

Trykk på knappen under til venstre for å komme i gang med e- læring, den kan gjennomføres på direkten. E-læringen er levert av RS Sjøredningsskolen AS via oss i Sjøkompetanse AS.

Klasseromsundervisning settes opp på forespørsel. Ta kontakt via kontaktskjema i linken under til høyre for å melde din interesse.


Praktisk del
Den praktiske delen av Høyhastighetskurset er ulik for båt og vannskuter. Følgelig kan du kun søke om Høyhastighetsbevis for den delen av kurset du har gjennomført. Om du skal ha Høyhastighetsbevis for både båt og vannskuter må du gjennomføre begge de praktiske delene av kurset.

Merk at det er en forutsetning for å delta på den praktiske delen at du er fylt 17 år, at du har førerrett for fritidsbåt (Båtførerbevis eller lignende dersom du er født 10.01.1980 eller senere) og at den teoretiske delen av kurset er gjennomført og bestått.


Praktisk del for båt er lagt opp slik at kurstilbyder stiller med båt og nødvendig sikkerhetsutstyr. Sjøfartsdirektoratet stiller så strenge krav til båten som skal benyttes i opplæringen, og systemene rundt godkjenning av denne, at det i praksis blir svært vanskelig å tilrettelegge for at kursdeltaker kan stille med egen båt til dette.

I praktisk del for vannskuter har Sjøfartsdirektoratet åpnet opp for at kursdeltaker kan stille med egen vannskuter til bruk i gjennomføringen av kurset, forutsatt at vannskuteren er CE- merket og at alle sikkerhetsfunksjoner er i orden. Følgelig er denne delen av kurset lagt opp med utgangspunkt i at kursdeltakeren selv stiller med vannskuter og nødvendig sikkerhetsutstyr (egnet bekledning, egnet redningsvest, hjelm og briller – om du ikke har hjelm så kan den lånes hos oss).

Om du ikke har vannskuter kan den leies hos oss i Sjøkompetanse AS. Da må du huske å legge det inn i bestillingen når du booker kurset.

Kravet om Høyhastighetsbevis trådte i kraft den 01.06.2023. Det er med andre ord ingen gode grunner til å utsette problemstillingen!

Pris for Høyhastighetskurs – Praktisk del (båt) er 5.790,- kroner.
Pris for Høyhastighetskurs – Praktisk del (vannskuter) er 3.790,- kroner.
Om du ønsker å leie vannskuter og sikkerhetsutstyr av oss til gjennomføringen av kurset så koster det 1.500,- kroner.

Trykk på knappen under for å komme til kursoversikten. Der finner du oversikt over oppsatte kurs, og lenker til booking.

Kompetansehevende kurs

Trykk i menyen under så får du mer informasjon om de ulike kursene.

Ny på sjøen

Dette er et kurs vi har komponert ut fra egne erfaringer, og er ment som et kompetansehevende kurs uten at det fører til noen formalkompetanse eller gir grunnlag for noe sertifikat.

Vi opplever at mange mangler grunnleggende kunnskap om bruk av båt, og forståelse for hva som er godt sjømannskap. Dette gjelder også for noen som har vært en del på sjøen, men som av ulike grunner ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å gjøre noe selv. Følgelig har vi satt sammen en pakke der målet er å gi kursdeltaker tilstrekkelig med kompetanse at en kan gå ut å ta neste skritt i læringen på egenhånd.

På dette kurset vil vi ha litt teori der vi går gjennom en del ting du bør kjenne til om du skal ferdes på sjøen, men mest av alt handler det om å øve på praktiske ferdigheter i båt. Vi ser på hvordan båten lastes, fortøyning, hvordan en tar båten til og fra kai, kjøring i lave og høye hastigheter og litt om bølger. Om du har spesielle ting du ønsker å trene på  så får vi helt sikkert til det også!

Vi har p.t. ikke satt opp dato for første kurs, men ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Navigasjon for fritidsflåten

Vi ser at det er et behov for økt kompetanse blant mange fritidsbåtbrukere, særlig når det kommer til navigasjon og bruk av kartmaskin og radar, og vi i Sjøkompetanse AS ønsker å gjøre noe med akkurat det.

De av oss som er født før 01.01.1980 kan føre fritidsbåt med en lengde opp til 15 meter (fra 01.01.2023 gitt en begrensning på fartøy som kan oppnå en hastighet på inntil 49 knop) uten noen form for utdanning. Og mange som er født 01.01.1980 eller senere har tatt et Båtførerkurs som intensivkurs med «Beståttgaranti» og kommet seg gjennom Båtførerprøven – men sitter i realiteten igjen med et Båtførerbevis som ikke har gitt særlig mye kompetanse.

I tillegg ser vi at det kan være vanskelig å skaffe seg denne kompetansen, da det er langt mellom stedene som tilbyr slik opplæring (utenom Båtførerkurs og annen standardisert opplæring).

Vi jobber med å sette sammen et kurs som skal gi deltakerne grunnleggende relevant kunnskap om navigasjon. Fagplanen er under arbeid, og vi vil lansere kurset straks vi er klar (trolig i løpet av sensommeren 2023).

Interessert? Ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Praktisk bruk av kartmaskin

Vi ser at det er et behov for økt kompetanse blant mange fritidsbåtbrukere, særlig når det kommer til navigasjon og bruk av kartmaskin og radar, og vi i Sjøkompetanse ønsker å gjøre noe med akkurat det.

Mange har godt med utstyr om bord, men vet rett og slett ikke hvordan det virker eller hvilke begrensninger dette utstyret har. Feil bruk av slikt utstyr kan føre til farlige situasjoner som kunne ha vært unngått om kompetansen hos brukeren hadde vært større.

Vi jobber med å sette sammen et kurs som skal gi deltakerne grunnleggende relevant kunnskap om bruk av kartmaskin. Fagplanen er under arbeid, og vi vil lansere kurset straks vi er klar (trolig i løpet av sensommeren 2023).

Interessert? Ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Praktisk bruk av radar

Vi ser at det er et behov for økt kompetanse blant mange fritidsbåtbrukere, særlig når det kommer til navigasjon og bruk av kartmaskin og radar, og vi i Sjøkompetanse ønsker å gjøre noe med akkurat det.

Mange har godt med utstyr om bord, men vet rett og slett ikke hvordan det virker eller hvilke begrensninger dette utstyret har. Feil bruk av slikt utstyr kan føre til farlige situasjoner som kunne ha vært unngått om kompetansen hos brukeren hadde vært større.

Vi jobber med å sette sammen et kurs som skal gi deltakerne grunnleggende relevant kunnskap om bruk av radar. Fagplanen er under arbeid, og vi vil lansere kurset straks vi er klar (trolig i løpet av sensommeren 2023).

Interessert? Ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Nattseilas

Har du noen gang tenkt at det kunne vært greit å komme seg lengre avgårde, men kastet inn håndklè fordi mørket kom sigende på – og i takt med mørket kom usikkerheten? I mange situasjoner er nok det en god vurdering, og om en er usikker så skal en ikke ta sjanser på sjøen. Men tenk om du hadde vært trygg i situasjonen, og kunne begynt neste dag på destinasjonen du egentlig ønsket å være på? Ofte er sjøen roligere om natten enn om dagen, og noen ganger kan det være avgjørende å komme seg av gårde før dagen gryr for f.eks. å krysse en havstrekning.

Å seile om natten kan være en fantastisk opplevelse. Det stille vannet, lyset fra lykter og fyr, den fargede himmelen etter solnedgang eller før soloppgang, eller bare rett og slett det å ha fjorden for deg selv. Om kompetansen er der, og andre sikkerhetsmessige forutsetninger er til stede, er det ingen grunn til å ligge i havn bare fordi at mørket har overtatt for dagslyset!

Vi jobber med å sette sammen et kurs som skal gi deltakerne kunnskap og erfaring nok til å fortsette å trene på nattseilas på egenhånd. Fagplanen er under arbeid, og vi vil lansere kurset straks vi er klar (trolig i løpet av høsten 2023).

Interessert? Ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Seilkurs

Lei av høye drivstoffpriser og motorstøy, og drømmer om å la vinden gjøre jobben isteden? Vi forstår deg godt, og kan ikke stikke under en stol at vi til tider fantaserer om det samme!

Men før iveren tar overhånd, og du må ta den økonomiske konsekvensen av ett besøk for mye på finn.no kan det kanskje være fornuftig å skaffe seg litt grunnleggende kunnskap om seiling. Vi er samlokalisert med Stord Seilforening, og i samarbeid med seilforeningen planlegger vi å sette opp ulike seilkurs – fra helt grunnleggende til noe for de mer viderekomne.

Fagplaner er under arbeid, og vi vil lansere kurs straks vi er klar (trolig i løpet av sommeren 2023).

Interessert? Ta kontakt med oss via kontaktskjema i linken under for å melde din interesse, så finner vi en kursdato etter hvert.

Skroll til toppen